1. De aangeboden producten

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden exclusief toegepast tussen de maatschappij Eptimum SAS, gevestigd aan 49, rue de la Vanne, te Montrouge 92120 in Frankrijk, en elke andere persoon die een aankoop doet via de website(s) die tot het netwerk van Eptimum behoren. Deze Algemene verkoopvoorwaarden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. De toepasbare voorwaarden zijn de voorwaarden die van kracht zijn op de website op de datum van het plaatsen van uw bestelling. Het feit dat er een bestelling wordt geplaatst, houdt in dat de koper volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met de algemene verkoopvoorwaarden van Eptimum

2. Prijs van de producten

Wat de producten die worden gedownload betreft, zijn de weergegeven prijzen netto en inclusief of exclusieve btw, volgens de vermeldingen en de navigatiekeuzen van de internetter. Wat de tastbare producten betreft, zijn de weergegeven prijzen netto inclusief btw of exclusief btw, volgens de vermeldingen en de navigatiekeuzen van de internetter, exclusief de verzendkosten die voor rekening van de klant zijn. Eptimum behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar verplicht zich om de geldende tarieven die worden weergegeven op het moment van de bestelling gedurende een periode van 3 maanden toe te passen. Buiten de Europese Unie en in de overzeese departementen en gebiedsdelen van Frankrijk en volgens de geldende wetgeving in het leveringsgebied kunnen er door de douane douanekosten, rechten en heffingen worden gevraagd aan de klant. Eptimum past de Franse en Europese wetten toe voor het beheer van de btw eigen aan immateriële producten.

3. Bestelling

Om een bestelling te plaatsen, moet de klant zich eerst identificeren. Met behulp van een online formulier kan hij de diverse gegevens die minimaal nodig zijn om zijn bestelling te bevestigen invullen. Zodra hij bevestigt dat hij de algemene verkoopvoorwaarden accepteert door een knop aan te vinken, wordt er een bestelnummer aan zijn transactie toegewezen. De facturering bestaat uit de opsomming van de prijs van elk product exclusief btw met, indien van toepassing, het bedrag van de btw, berekend over het totaalbedrag exclusief btw en inbegrepen in het totaalbedrag inclusief btw.

4. Leveringswijzen

De leveringswijze wordt duidelijk aangegeven op de online verkoopsite, in de beschrijving en in de winkelwagen. Wat de tastbare producten betreft, gebeurt levering op het door de klant bij het plaatsen van de bestelling aangegeven adres. Standaard gaat het hier om het hoofd adres, behalve als de klant een specifiek afleveradres aangeeft via de interface die hem ter beschikking staat. Afgifte van het product gebeurt pas als de bestelling is bevestigd door de klant en als de betaling in zijn geheel is voldaan. Eptimum behoudt zich overigens het recht voor om elke bestelling van een klant waarmee een lopend geschil bestaat te weigeren.

5. Voorwaarden voor retour zenden

Wat de tastbare producten betreft, beschikt de klant over een bedenktijd van 14 dagen, kenmerkend voor de goede praktijken van postorderverkoop. In het kader van annulering van een bestelling door de klant en met voorafgaand akkoord van de klantenservice van Eptimum, moet de klant Eptimum dit schriftelijk anvragen onder vermelding van de naam, voornaam en factuurnummer. Dit wordt per post naar het volgende adres gestuurd:

Eptimum – Klantenservice
49, rue de la Vanne
92120 Montrouge
Frankrijk
U verliest uw herroepingsrecht tijdens de herroepingstermijn wanneer wij zijn begonnen met de uitvoering van de overeenkomst met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en met uw erkenning dat u hiermee uw recht op herroeping verliest.

6. Betalingsmogelijkheden

De klant beschikt over meerdere betalingsmogelijkheden:
  • Overschrijving: Via overschrijving betaalt u via uw bank. Omdat het een buitenlandse overschrijving betreft, kan de transactie enkele werkdagen in beslag nemen. In de tussentijd wordt uw bestelling dan nog niet bevestigd. Dit gebeurd pas wanneer onze bank de betaling op onze rekening heeft gestort. Uw bestelling zal vervolgens bevestigd worden.
  • Ideal: Met Ideal betaalt u snel en veilig online. Ook deze betaling biedt, net als Ideal, de mogelijkheid om direct uw bestelling te bevestigen. Gaat het om een immaterieel product, dan zal deze worden toegezonden via e-mail.
  • Bankpas: De betaling per creditcard biedt de mogelijkheid om direct uw bestelling te bevestigen. Gaat het om een immaterieel product, dan zal deze worden toegezonden via e-mail.* Geaccepteerde kaarten zijn Carte Bleue, Visa, Eurocard, Mastercard en American Express.
  • PayPal: Met PayPal betaalt u snel en veilig online. Ook deze betaling biedt de mogelijkheid om direct uw bestelling te bevestigen. Gaat het om een immaterieel product, dan zal deze worden toegezonden via e-mail.*

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht, met uitzondering van de collisieregels van de wetten. Elk geschil betreffende de uitvoering of de interpretatie van deze voorwaarden, zelfs in geval van garantieverzoek of een meerderheid van verweerders, zal bij het ontbreken van een minnelijke schikking worden voorgelegd aan de exclusieve competentie van de rechtbank van Nanterre, Frankrijk. De EU biedt een online geschillenorgan https://webgate.ec.europa.eu/

8. Recht op terugtrekking / herroeping

Wat de tastbare producten betreft, beschikt de klant over een bedenktijd van 14 dagen, kenmerkend voor de goede praktijken van postorderverkoop. In het kader van annulering van een bestelling door de klant en met voorafgaand akkoord van de klantenservice van Eptimum, moet de klant Eptimum dit schriftelijk anvragen onder vermelding van de naam, voornaam en factuurnummer. Dit wordt per post naar het volgende adres gestuurd:

Eptimum – Klantenservice
49, rue de la Vanne
92120 Montrouge
Frankrijk
Belangrijk: U verliest uw herroepingsrecht tijdens de herroepingstermijn wanneer wij zijn begonnen met de uitvoering van de overeenkomst met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en met uw erkenning dat u hiermee uw recht op herroeping verliest..

9. Bescherming van persoonlijke gegevens - Privacybeleid

Aangifte CNIL nummer 1237575, overeenkomst met de Franse wet "informatica en vrijheid" d.d. 6 januari 1978, hebt u een recht tot toegang tot en correctie van gegevens die u betreffen. Als u dit recht wilt uitoefenen, gebruik dan onze contactpagina: contact
Eptimum – Rectificatie van gegevens
49, rue de la Vanne
92120 Montrouge
Frankrijk
We stellen u ervan op de hoogte dat deze geautomatiseerde behandeling van informatie, met name het beheer van mailadressen van gebruikers, voorwerp is geweest van een aangifte bij de CNIL onder nummer 1237575. We houden je via e-mail op de hoogte van de laatste nieuwtjes, aanbiedingen en speciale acties. u kunt weigeren door simpelweg het sturen van een e-mail info@in-download.nl of via dit formulier Ter informatie, de site in-download.nl functioneert met gebruikmaking van zogenaamde cookies. Deze cookies zijn bestanden die bepaalde informatie registreren en die zijn opgeslagen op de harddisk van de internetter. Deze cookies bevatten geen persoonlijke of vertrouwelijke gegevens. Ze zorgen ervoor dat de producten die u in uw winkelwagen hebt geplaatst worden bewaard voor de volgende keren dat u terugkomt op de site. Dankzij de meningen van klanten, maakt het voor de andere klanten gemakkelijker gerichtere beslissingen te nemen en hun aankopen bij ons te doen. Vandaar dat wij uw e-mail adres overdragen aan onze Trusted Shops GmbH, die verantwoordelijk is voor het groeperen van alle meningen en deze online te publiceren. Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln.
Bent u het hier niet mee eens dan heeft u de mogelijkheid dit te herroepen door simpelweg een bericht te sturen aan Trusted Shops via het online contactformulier die u onder deze link kunt vinden: (www.trustedshops.com).

10. Overmacht

Eptimum is niet verantwoordelijk voor de volledige of gedeeltelijke niet-nakoming van zijn verplichtingen als deze niet-nakoming voortkomt uit een geval van overmacht of uit een onbekende oorzaak of een oorzaak die onafhankelijk is van de bereidwilligheid, zelfs als deze oorzaak niet het karakter van overmacht heeft. De uitvoering van de verplichting wordt uitgesteld totdat het geval van overmacht is opgehouden. Als de overmacht langer dan twee (2) maanden voortduurt, kan het contract worden geannuleerd zonder schadevergoeding, noch van de ene, noch van de andere zijde, over de bestelling van een van de twee partijen.

11. Beveiliging

Om het hoofd te bieden tegen elk risico op verduistering van uw bankpas gebruikt Eptimum een beveiligd betaalsysteem volgens SSL-normen, het coderingsprotocol dat momenteel het veiligste is en het meest voorkomt. Uw bankgegevens worden onmiddellijk gecodeerd (volgens de maximale normen die zijn toegestaan door de autoriteiten, ofwel 128 bits) en naar onze vertrouwensorganisatie Merc@net BNP Paribas geleid. Om veiligheidsredenen slaat Eptimum op geen enkel moment bankgegevens op tijdens alle transacties die op zijn servers worden uitgevoerd.

12. Intellectueel eigendom

De exploitatielicenties van de software die wordt verdeeld door het netwerk van Eptimum worden aan de klanten toegewezen op niet-exclusieve, persoonlijke en niet-overdraagbare titel, in overeenstemming met de Franse wet op het intellectuele eigendom. In elk geval verplicht de klant zich om het eigendomsrecht dat de maker van de software behoudt over zijn werk te respecteren.

13. Klachten en Klantenservice

Voor alle klachten of voor informatieverzoeken inzake een levering via download of per post, vragen we u om contact met ons op te nemen via het formulier dat beschikbaar is op in-download.com of per post:
49, rue de la Vanne
92120 Montrouge
Frankrijk
Of via e-mail : info@in-download.nl