1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?
EPTIMUM, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 510 003 €, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op 49 rue de la Vanne, 92120 Montrouge, is de uitgever van de webwinkel entelechargement.com die alle gamma's van professionele en consumentensoftware aanbiedt.

Deze Privacy Policy beschrijft de verplichtingen van Eptimum met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens in uw hoedanigheid van klant of internetgebruiker, en als gebruiker van de diensten. Het bevat de voorwaarden voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens over u en uw rechten in dit verband.

Het bedrijf Eptimum voldoet aan de Franse wet "Informatique et Libertés" n° 78 van 6 januari 1978 zoals gewijzigd, de wet "Vertrouwen en de digitale economie" n° 2004 - 575 van 21 juni 2004 en de verordening 2016/679 van 27 april 2016.

Het bedrijf Eptimum heeft een Data Protection Officer (Délégué à la protection des données) die belast is met de correcte toepassing van de wet en het respect voor de rechten van toegang, rectificatie, verzet, verwijdering, beperking en overdraagbaarheid die u heeft in overeenstemming met de genoemde wet (dpo@eptimum.com).

Eptimum's Privacy Policy is van toepassing in aanvulling op de Algemene Verkoopvoorwaarden.
2. Welke persoonlijke gegevens worden op onze sites verzameld en waarom?
Als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens krachtens de Franse wet op de gegevensbescherming en de verordening 2016/679 van 27 april 2016 is Eptimum verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die het verzamelt.

De gegevens worden verzameld om u, als klant, prospect of eenvoudige gebruiker van onze diensten, in staat te stellen gepersonaliseerde informatie te ontvangen, uw bestellingen te beheren, aangepaste commerciële aanbiedingen voor te stellen en u indien nodig te laten profiteren van aanbiedingen van onze partners. Met deze gegevens kunnen we ook onze marketingactiviteiten en diensten aan onze klanten beheren en verbeteren.

Bij het verzamelen van uw persoonsgegevens wordt u geïnformeerd over het verplichte karakter van de gevraagde informatie, om te kunnen profiteren van een dienst, of over het facultatieve karakter ervan, alsmede over de gevolgen van het niet verstrekken van gegevens. U wordt ook op de hoogte gebracht van het gebruik dat Eptimum zal maken van uw gegevens, en van uw recht op toegang, rectificatie, verzet, verwijdering, overdraagbaarheid van de gegevens, om de verwerking te beperken, en om het lot van uw gegevens na uw overlijden te kennen.

Declaratieve gegevens : Het bedrijf Eptimum verzamelt de gegevens die nodig zijn om de dienst van uw keuze te gebruiken, of om uw bestelling te beheren. De gegevens die bij deze gelegenheid worden verzameld kunnen zijn: uw voor- en achternaam, uw postadres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer.

Mogelijk wordt u de mogelijkheid geboden om commerciële aanbiedingen van Eptimum of haar partners te ontvangen. Overeenkomstig de wet voor "Vertrouwen in de digitale economie" moet u uw toestemming duidelijk kenbaar maken door een vakje aan te kruisen dat uw instemming bevestigt, indien van toepassing. U kunt uw toestemming uiteraard te allen tijde intrekken door gebruik te maken van uw recht op verzet, verwijdering of beperking. U kunt echter niet twijfelen aan de rechtmatigheid van de verwerking voordat u zich terugtrekt.

Al deze gegevens worden opgeslagen in ons klantenbestand, om met u te kunnen communiceren en aanbiedingen te kunnen doen die aangepast zijn aan uw behoeften.

Gedragsgegevens : Het is mogelijk dat u gevraagd wordt om te reageren op online enquêtes die door Eptimum worden aangeboden omdat u een klant en gebruiker van producten of diensten bent. Deze onderzoeken zijn anoniem. Wij kunnen echter uw toestemming vragen om, in verband met uw klantenaccount, enkele declaratieve gedragsgegevens bij te houden. In dit geval zullen wij, met uw toestemming, deze gegevens bewaren. U wordt dan op de hoogte gebracht van uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet, en van de middelen om dit recht uit te oefenen.

We zullen ook de interactie-events tussen u en de diensten van Eptimum (paginaladingen, knopklikken, kliks op nieuwsbrieven, banners, etc.) in de gaten houden om u aanbiedingen te kunnen doen die zijn aangepast aan uw wensen, en over het algemeen onze diensten te verbeteren volgens de verwachtingen van onze klanten. In dit geval bewaren wij, met uw toestemming, deze gegevens. U wordt dan op de hoogte gebracht van uw recht op toegang, rectificatie, verzet en verwijdering, de overdraagbaarheid van de gegevens, de beperking van de verwerking en de middelen om deze uit te oefenen.

Cookies : Een cookie is een klein tekstbestand dat op verzoek van de server die de bezochte website beheert, op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het bevat informatie over de navigatie die op de pagina's van deze site wordt uitgevoerd en maakt het gemakkelijker om de site bij een volgend bezoek te gebruiken. De informatie die door een cookie wordt verzameld, kan alleen door de uitgever ervan worden gelezen. U kunt zich verzetten tegen de installatie van cookies, maar in dat geval riskeert u een verminderde toegang tot de aangeboden diensten, of zelfs de onmogelijkheid om een bestelling te plaatsen.

Gegevens die niet rechtstreeks van u worden verzameld : In sommige gevallen kunnen persoonlijke gegevens over u zijn verzameld bij derden. Eptimum kan bijvoorbeeld Persoonlijke Informatie van deze partners verzamelen. Deze bronnen zijn niet openbaar. Indien nodig zullen wij niet nalaten u alle informatie over de verwerking mee te delen, evenals alle nuttige informatie met betrekking tot de uitoefening van uw recht van verzet, verwijdering, beperking, toegang, rectificatie en overdraagbaarheid.
3. Wat is het nut van Eptimum voor uw persoonlijke gegevens?
Declaratieve gegevens

Declaratieve gegevens zijn nodig voor de registratie en het beheer van uw bestellingen, of voor het gebruik van de diensten die worden aangeboden door de websites van het bedrijf Eptimum.

De gegevens over uw interesses of de samenstelling van uw huishouden kunnen Eptimum in staat stellen om voorstellen te doen die aangepast zijn aan uw behoeften.

Uw e-mailadres mag onder de volgende voorwaarden worden gebruikt:

 • Als u een Eptimum klant bent, kan Eptimum u aanbiedingen sturen voor producten die vergelijkbaar zijn met de producten die u al heeft besteld.
 • Wanneer uw e-mail adres wordt opgehaald, of op een later tijdstip, kan u gevraagd worden om een vakje aan te vinken ter bevestiging van uw akkoord om commerciële aanbiedingen van Eptimum te ontvangen. Als u dit vakje aanklikt, kan Eptimum u per e-mail aanbiedingen sturen van de producten die het op de markt brengt.
 • Op dezelfde manier kan u worden aangeboden om aanbiedingen te ontvangen van de partners van Eptimum door het vakje aan te vinken dat hiervoor is voorzien. Als u akkoord gaat, kunnen de partners van Eptimum u commerciële aanbiedingen per e-mail sturen.

U kunt in ieder geval vragen om geen commerciële aanbiedingen meer te ontvangen op uw e-mailadres:

 • Of door gebruik te maken van de uitschrijvingslink die u onderaan alle commerciële e-mailings van Eptimum vindt.
 • Ofwel door een brief te sturen naar het volgende adres: Société EPTIMUM, 49 rue de la Vanne, 92120 Montrouge.
 • Of door een e-mail te sturen naar onze DPO op het volgende adres: dpo@eptimum.com.
 • Bovendien kunt u zich overeenkomstig de wet nr. 2014-344 van 17 maart 2014 met betrekking tot het verbruik verzetten tegen een telefonisch verzoek door zich in te schrijven op de nationale oppositielijst "Bloctel": https://conso.bloctel.fr.

Het bedrijf Eptimum informeert u toch dat er uitzonderingen zijn. Inderdaad, de wet staat u toe om opgeroepen te worden als :

 • Je bent onze klant.
 • U heeft uw telefoonnummer ondubbelzinnig opgegeven: wij kunnen dan binnen 3 maanden na de datum van mededeling van uw telefoonnummer contact met u opnemen.


Gedragsgegevens

Lors de vos visites sur les sites de la société Eptimum, des cookies peuvent être implantés dans votre ordinateur. La société Eptimum respecte la recommandation de la CNIL datant du 5 décembre 2013 concernant les cookies :

 • Tijdens uw eerste bezoek aan een site informeert een banner u over de installatie van cookies, uw mogelijkheid om deze te blokkeren en de procedure die u daarvoor moet volgen.
 • Niet van belang zijn de cookies die u in staat stellen om op onze sites te surfen en bij uw volgende bezoek te worden geïdentificeerd, of om uw winkelwagentje te onthouden.

In overeenstemming met de geldende regelgeving kunnen gedragsgegevens op verzoek aan de bevoegde autoriteiten worden doorgegeven.

Beveiliging van persoonsgegevens

Het bedrijf Eptimum implementeert alle technische middelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen en om elk risico van verlies, verslechtering of misbruik ervan te voorkomen.
4. Wie zijn de ontvangers van uw persoonlijke gegevens?
De verzamelde Persoonsgegevens zijn bestemd voor het bedrijf Eptimum.

Uw Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, behalve in de volgende gevallen:

 • Wanneer u vooraf toestemming heeft gegeven voor het delen en/of openbaar maken van uw Persoonlijke Informatie, onder andere via de functies die worden aangeboden door de websites van Eptimum.
 • Wanneer Eptimum uw Persoonlijke Gegevens moet delen met zakelijke partners (zoals geautoriseerd door u), leveranciers, dienstverleners en in het bijzonder technische dienstverleners met als doel het leveren van diensten, het oplossen van problemen met de werking van de diensten of het aanbieden van reclame en promotionele informatie in verband met de door Eptimum aangeboden diensten.
 • In het bijzonder verstrekt Eptimum uw Persoonsgegevens aan derde partijen om namens haar diensten te verlenen, waaronder betalingsverwerking, gegevensanalyse, verwerking van direct mail campagnes, beheer van abonnements- en herinschrijvingsinformatiestromen, hosting van diensten, verwerking van bepaalde marketingaspecten van de diensten.
 • De toepassing van een wet, een verordening of op grond van een beslissing van een bevoegde regelgevende of gerechtelijke autoriteit of, indien nodig, om haar rechten en belangen te vrijwaren, kan Eptimum uw gegevens meedelen.
 • In het geval van een wijziging van de controle over Eptimum of de verkoop van alle of een deel van de activa, zal Eptimum gemachtigd zijn om uw Persoonlijke Gegevens over te dragen.

Eptimum geeft uw Persoonsgegevens niet door aan externe adverteerders voor gerichte marketingdoeleinden, tenzij u daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven. Houd er echter rekening mee dat adverteerders uw Persoonlijke Informatie uit andere openbare bronnen kunnen verkrijgen. Eptimum kan in dit opzicht niet op dezelfde manier aansprakelijk worden gesteld.

Anderzijds kan Eptimum bepaalde niet-persoonlijke technische of geaggregeerde gegevens met betrekking tot uw bezoek aan de websites van Eptimum gebruiken en delen met derden. Het verzamelen, verwerken en openbaar maken van dergelijke anonieme gegevens is niet onderworpen aan de beperkingen die hierin zijn vastgelegd.
5. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?
De duur van de periode waarin wij uw Persoonlijke Informatie bewaren kan variëren, afhankelijk van het doel van de verzameling.

Wettelijke verplichtingen kunnen vereisen dat Eptimum een minimale bewaartermijn bewaart. In andere gevallen worden de gegevens over u alleen bewaard binnen de grenzen van het nagestreefde doel (in dit geval voor de duur die strikt noodzakelijk is voor het beheer van de commerciële relatie, d.w.z. zeven jaar vanaf het einde van uw laatste aankoop, of indien u geen klant bent, drie jaar na het laatste contact van uw kant), of in overeenstemming met de regelgeving die op dit gebied van toepassing is.

De informatie die in uw terminal is opgeslagen (bijv. cookies), of enig ander element dat wordt gebruikt om u te identificeren en hun traceerbaarheid mogelijk te maken, alsmede ruwe verkeersgegevens die een identificatiecode bevatten, worden niet langer dan dertien (13) maanden bewaard.
6. Worden uw persoonlijke gegevens naar het buitenland overgedragen?
Om de uitvoering van haar diensten en in het bijzonder het beheer van de informatiestromen te verzekeren, kan Eptimum, uitsluitend voor deze doeleinden, uw Persoonsgegevens doorgeven aan onderaannemers die buiten de Europese Unie gevestigd zijn. Om ervoor te zorgen dat uw privacy en uw Persoonsgegevens worden gerespecteerd, hebben de betrokken onderaannemers de door de Europese Commissie gevalideerde modelcontractbepalingen ondertekend.
7. Wat is ons cookiebeheersbeleid?
Cookiebeheer

Een cookie is een tekstbestand dat informatie over uw internetbrowsen vastlegt. Dit bestand, dat bij het raadplegen van de serversite op de harde schijf van de gebruiker wordt geplaatst, kan geen virussen bevatten of worden uitgevoerd. Het is niet actief. Bovendien kunt u het lezen, vernietigen of wijzigen. Een cookie kan niet worden gebruikt om persoonlijke gegevens van uw harde schijf te halen, uw e-mailadres te lezen of persoonlijke informatie te verkrijgen.

De websites van Eptimum maken om verschillende redenen gebruik van cookies. In het bijzonder stelt een cookie ons in staat om u gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen, om u te identificeren wanneer u uw klantenaccount opent, om artikelen in uw winkelmandje te bewaren nadat u zich heeft afgemeld.

In overeenstemming met de Ordonnantie van 24 augustus 2011 over de toepassing van de Europese richtlijnen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het internet, kan een cookie niet op uw computer worden geïmplanteerd (met uitzondering van wettelijke uitzonderingen) zonder uw voorafgaande toestemming. Het bedrijf Eptimum is daarom verplicht om uw voorafgaande toestemming te vragen, die maximaal 13 maanden geldig is.

Sommige cookies zijn echter vrijgesteld van het verzamelen van deze toestemming:

 • Het enige doel van de cookie is om communicatie via elektronische weg mogelijk te maken of te vergemakkelijken.
 • De cookie is strikt noodzakelijk om een online communicatiedienst te leveren op uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker.

Hoe geef je uitdrukking aan je keuzes?

U hebt verschillende opties voor het beheer van cookies, het accepteren of weigeren ervan. U kunt dit doen door:

 • Manifesteer uw keuze door uw webbrowser in te stellen (a)).
 • Gebruik met betrekking tot reclamecookies een door digitale reclameprofessionals gepubliceerd instrument (b));
 • Met betrekking tot analytische cookies kunt u zich verzetten tegen deze cookies door op een eenvoudige link (c) te klikken.
 • Met betrekking tot de cookies die Eptimum uitgeeft, kunt u zich tegen de cookies verzetten volgens de eenvoudige en toegankelijke procedure die hieronder (c) wordt beschreven;

Bekijk het privacybeleid van het sociale netwerk dat u gebruikt, en beheer zo het plaatsen van cookies van dat sociale netwerk (d)).

a) Uw browser instellen

De meeste browsers accepteren standaard cookies. U kunt er echter voor kiezen om deze cookies te blokkeren of uw browser te laten waarschuwen wanneer een site een cookie op uw apparaat probeert te implementeren. In dit kader informeren wij u dat u uw browser kunt instellen om de implementatie van cookies te weigeren. Elke browser is anders geconfigureerd om cookies en uw keuzes te beheren. Het wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, waarin u kunt zien hoe u uw cookie-voorkeuren kunt wijzigen.

Safari : https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR

Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en

Internet explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

FireFox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies?redirectlocale=fr&redirectslug=Activer+et+d%C3%A9sactiver+les+cookies

b) Het uitdrukken van uw keuzes online naar cross-industriële platforms om alleen reclamecookies te weigeren

Het "Youronlinechoices"-platform, dat wordt aangeboden door digitale reclameprofessionals van de Europese vereniging EDAA (European Digital Advertising Alliance) en dat in Frankrijk wordt beheerd door het Interactive Advertising Bureau France, biedt u de mogelijkheid om de cookies te weigeren of te accepteren die door de aangesloten bedrijven worden gebruikt om de advertenties die op uw apparaat worden weergegeven aan te passen aan uw browse-informatie:
https://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren

Wees voorzichtig, uw keuze zal de weergave van advertenties niet verhinderen, maar zal technologieën blokkeren die u toelaten om advertenties aan te passen aan uw interesses.

c) Laat uw keuzes zien aan het Eptimum

Wanneer u verbinding maakt met onze sites, en we hebben het plaatsen van cookies niet geaccepteerd in de 13 maanden voorafgaand aan uw bezoek, verschijnt er een banner en wordt u gevraagd of u akkoord gaat met het plaatsen van cookies. Met uw uitdrukkelijke toestemming worden cookies geplaatst om een optimale toegang tot de site mogelijk te maken. Cookies stellen ons bijvoorbeeld in staat om u te identificeren en toegang te krijgen tot uw klantaccount. Houd er echter rekening mee dat, of u nu het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd of geweigerd, uw keuze alleen kan worden opgeslagen op voorwaarde dat u dezelfde browser gebruikt en dat u uw browsegeschiedenis in de tussentijd niet heeft gewist.

d) Door rechtstreeks bezwaar te maken tegen de uitgever van deze cookie in het geval van analytische cookies of cookies uitgegeven door sociale netwerken:

 • Analytische cookies

Eptimum maakt gebruik van twee instrumenten om het publiek van haar sites te meten.

Met betrekking tot Google Analytics, als u niet wilt dat deze tool uw gegevens verzamelt of gebruikt, kunt u zich op de volgende pagina afmelden:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None

U kunt zich ook afmelden voor de Google Analytics-reclamefuncties via de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative door op de volgende link te klikken:
http://www.networkadvertising.org/choices/

 • Sociaal netwerk cookie

Om het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verwerking en het gebruik door het (de) sociale netwerk(en) waarvan u deel uitmaakt te kennen te geven, evenals uw rechten en mogelijkheden om de parameters voor de bescherming van uw privacy te wijzigen, nodigen wij u uit om het beleid inzake het beheer van cookies op hun sites te lezen.

Facebook : http://www.facebook.com/about/privacy/

Google+ : http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

Twitter : http://twitter.com/privacy

Instagram : https://instagram.com/legal/cookies/

YouTube : https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

Om u in staat te stellen het nut van een bepaalde cookie voor u te beoordelen, volgt hier een presentatie van de verschillende soorten cookies.

 • Cookies voor reclame

Om meer te weten te komen over het doel en de omvang van het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens door de reclamedienst(en), nodigen wij u uit hun cookiebeleid op hun websites te lezen:

- Google : https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Cookies - Woordenlijst

Functionaliteitscookies en de cookies die nodig zijn voor de werking van de sites van Eptimum

Deze cookies worden uitsluitend door Eptimum geplaatst en zijn noodzakelijk voor de goede werking van de sites die u gebruikt en om toegang te krijgen tot de functionaliteiten van de sites die bedoeld zijn om uw surfcomfort te garanderen. Ze kunnen ook worden gebruikt om de weergave van onze sites aan te passen aan de voorkeuren van uw terminal.

Analytische cookies

Onze sites bevatten analytische cookies die tot doel hebben de frequentie, het gebruik en de prestaties van onze sites te kennen en de werking en de ergonomie ervan te verbeteren (bijvoorbeeld de meest geraadpleegde pagina's, opzoekingen door bezoekers, enz.)

Het bedrijf Eptimum maakt gebruik van Google Analytics, dat de informatie verzamelt die nodig is voor de hierboven beschreven analyse.

Het delen van cookies (sociale links)

Om u in staat te stellen artikelen en inhoud met uw vrienden en familie te delen of te becommentariëren, bevatten onze sites links naar sociale netwerken (Facebook, Twitter). Bij gebruik van deze share-knoppen wordt een cookie van een derde partij geïnstalleerd. Als u verbonden bent met het sociale netwerk wanneer u op onze site surft, kunt u de inhoud die u bekijkt koppelen aan uw gebruikersaccount met behulp van de share-knoppen.

Reclamekoekjes

Ons reclamebureau brengt de advertentieruimte op onze sites op de markt. De advertenties die op onze sites worden uitgezonden, bevatten waarschijnlijk :

 • Cookies die worden uitgegeven door de adverteerder (d.w.z. degene namens wie de advertentie wordt uitgezonden) of door een derde partij die betrokken is bij deze advertentie (bijvoorbeeld een publieksmeting), en die het met name mogelijk maken om de door de adverteerders verschuldigde bedragen te berekenen, maar ook om het aantal keren dat u een advertentie te zien krijgt, te beperken.
 • Cookies uitgegeven door ons bureau: Dit zijn cookies die worden gebruikt om u reclame te bieden die is afgestemd op uw interesses op onze sites. Ze worden met name gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken.

Daarnaast kunnen bepaalde cookies worden uitgegeven door tussenpersonen op de reclamemarkt en u volgen van het ene naar het andere sitebezoek voor de weergave van reclame.
8. Wat zijn uw rechten en hoe oefent u ze uit?
Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 39 en 40 van de Franse wet op de gegevensbescherming en de Europese verordening 2016/679 kunt u verzoeken om mededeling van uw Persoonsgegevens en eisen dat uw Persoonsgegevens, die onnauwkeurig, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvan de verzameling, het gebruik, de mededeling of de opslag verboden is, worden gecorrigeerd, aangevuld, bijgewerkt, vergrendeld of verwijderd, al naar gelang het geval.

In overeenstemming met artikel 18 van de Europese Verordening 2016/679 kunt u ook, indien nodig, verzoeken om de toegang tot de verwerking te beperken (bijvoorbeeld wanneer de juistheid van uw Persoonsgegevens door u wordt betwist - gedurende een periode die Eptimum in staat stelt de juistheid van uw Persoonsgegevens te verifiëren, of wanneer Eptimum uw Persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerking, maar ze nog steeds nodig zijn voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen).

In overeenstemming met artikel 20 van de Europese Verordening 2016/679 kunt u binnen de grenzen van de door Eptimum gebruikte technische processen ook verzoeken om uw Persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en deze aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking te laten doorsturen voor verwerking met behulp van geautomatiseerde processen waarvoor u toestemming heeft gegeven.

Voor al deze verzoeken volstaat het een e-mail of een brief te sturen naar het volgende adres:

Bedrijf EPTIMUM
Gegevensbeschermingsfunctionaris
49 rue de la Vanne
92120 Montrouge
dpo@eptimum.com

In overeenstemming met het decreet n°2007-451 van 25 maart 2007 genomen voor de toepassing van de wet "Informatique & Libertés", moeten uw aanvragen schriftelijk worden ingediend en moeten ze worden ondertekend en vergezeld gaan van een fotokopie van een identiteitsbewijs met uw handtekening. In het verzoek moet het adres worden vermeld waarnaar het antwoord moet worden gestuurd. Het bedrijf Eptimum heeft een periode van 1 (een) maand om te antwoorden na ontvangst van uw verzoek.

Voor uw volledige informatie heeft u het recht om contact op te nemen met de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (waarvan de contactgegevens te vinden zijn op https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil) indien Eptimum niet binnen een maand na uw aanvraag op uw verzoek reageert. Indien nodig kan deze periode met twee maanden worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken.